Κυριακή, 20 Μαΐου 2012

Η πόλη κάτω από τα κύματα στο Παυλοπέτρι Λακωνίας

Μία από τις αρχαιότερες βυθισμένες πόλεις,λίγα λεπτά από την Παντάνασσα στα Νότια της Λακωνίας, αναδημιουργήθηκε ψηφιακά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. 
Ένα λιμάνι, σπίτια με κήπους, ρούχα απλωμένα στις αυλές, δρόμοι και πλατείες, συνθέτουν μία πόλη με στοιχεία από τον αστικό τρόπο ζωής. Μόνο που εδώ μιλάμε για την εποχή του Χαλκού! Το Παυλοπέτρι ήταν μια πόλη με άριστη ρυμοτομία, που περιλάμβανε ένα πολύ καλά κατασκευασμένο οδικό δίκτυο. Ανεξάρτητες και μη οικίες μέχρι και δύο ορόφων, συνυπήρχαν με δημόσια κτίρια. 
Αυτό που εντυπωσιάζει είναι το πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης του νερού που σύμφωνα με τα ευρήματα περιλάμβανε κανάλια και υδρορροές. "Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για την αρχαιότερη βυθισμένη πόλη του κόσμου", δήλωσε ο Δρ. Τζον Χέντερσον, καθηγητής υποθαλάσσιας αρχαιολογίας του πανεπιστημίου του Νότινγχαμ.Αυτά που ανακάλυψαν ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. 
Βρήκαν μια πόλη με κτίρια, πλατείες, δρόμους και μνημεία. Ο βυθός είναι γεμάτος με διασκορπισμένα αγγεία. Στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε μεγάλο κτίριο, μήκους 35 μέτρων, που μάλλον αποτελούσε έδρα και κατοικία της πολιτικής ηγεσίας της πόλης.
Οι επιστήμονες προσπαθούν να βρουν την απάντηση στο ερώτημα γιατί βυθίσθηκε η πόλη. Υπάρχουν τρεις θεωρίες. Η πρώτη είναι ότι ανέβηκε σταδιακά η στάθμη της θάλασσας, η δεύτερη ότι υποχώρησε το έδαφος και η τρίτη ότι βυθίσθηκε από τσουνάμι.

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Τα Δελφικά Παραγγέλματα

Τα Δελφικά Παραγγέλματα, που είναι γραμμένα στους τοίχους του Πρόναου του Απόλλωνα, σε στήλες και άλλες θέσεις του Μαντείου των Δελφών, είναι οι εντολές που άφησαν στους Έλληνες οι Σοφοί της Αρχαίας Ελλάδος. Μιά πολύτιμη κληρονομιά γνώσης και σοφίας για τις επερχόμενες γενεές.

Τα 147 Δελφικά Παραγγέλματα ή Πυθίας Γράμματα ήταν λιτά αποφθέγματα ελαχίστων λέξεων και ανήκαν στους 7 Σοφούς της αρχαιότητας:
τον Θαλή τον Μιλήσιο, τον Πιττακό τον Μυτιληναίο, τον Βία τον Πρινέα, τον Σόλωνα τον Αθηναίο, τον Κλεόβουλο τον Ρόδιο, τον Περίανδρο τον Κορίνθιο, και τον Χίλωνα τον Λακεδαιμόνιο.

Ως σπουδαιότερα θεωρούνται τα: ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ (Να γνωρίσεις τον εαυτόν σου) και το ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ (Να κάνεις τα πάντα με μέτρο, αποφεύγωντας τις υπερβολές)
Διαβάστε παρακάτω αρκετά από τα Δελφικά Παραγγέλματα και την εξήγησή τους στα νεοελληνικά . θα διαπιστώσετε ότι αν τα τηρούσαμε και στη σημερινή μας ζωή, η κοινωνία μας θα ήταν πολύ καλύτερη !!! Αξίζουν να αποτελέσουν τις αρχές και τη βάση της εκπαίδευσης των παιδιών και της κοινωνίας μας. . .

Έπου θεώ. Ακολούθα τον θεό.

Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο.
Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.
Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους γονείς σου.
Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.
Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού μάθεις.
Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού ακούσεις.
Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό σου.
Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.
Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.
Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.
Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το θυμό σου.
Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζεσαι.
Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φιλία.
Παιδείας αντέχου. Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.
Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη σοφία.
Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανένα.
Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή.
Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.
Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους.
Εχθρούς αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.
Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγενής.
Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία.
Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη.
Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.
Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλλεις.
Χρόνου φείδου. Να μη σπαταλάς το χρόνο.
Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη.
Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους ικέτες.
Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.
Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.
Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το δόλο.
Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους.
Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φιλόσοφος.
Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια.
Γνους πράττε. Να πράττεις με επίγνωση.
Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις.
Σοφοίς χρω. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.
Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.
Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος.
Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέχνη.
Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.
Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανένα.
Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.
Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή.
Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.
Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.
Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή.
Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι ευτυχία.
Εργάσου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.
Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.
Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.
Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.
Ύβριν αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.
Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.
Λέγε ειδώς. Να λες γνωρίζοντας.
Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία.
Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα.
Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός με όλους.
Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.
Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς τον εαυτό σου.
Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι ευπροσήγορος.
Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.
Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια.
Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά.
Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.
Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.
Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.
Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις τη φιλία.
Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων.
Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.
Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα.
Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες.
Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.
Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.
Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη.
Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια.
Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.
Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.
Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.
Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.
Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.
Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.
Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.
Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.
Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.
Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.
Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.
Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.
Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.
Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις την τύχη.
Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις χωρίς λύπη.

Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Απίστευτα κι όμως αληθινά που αφορούν τον Ήλιο μας!!!!


Μερικά απίστευτα κι όμως αληθινά στοιχεία για το Άστρο της Ημέρας, μετά την επίσκεψή μας στο Ευγενίδειο Πλανητάριο
 • Εάν θερμαίναμε το κεφάλι μιας καρφίτσας στη θερμοκρασία που επικρατεί στο εσωτερικό του Ήλιου και την τοποθετούσαμε στην Τρίπολη, θα πέθαιναν ακαριαία όλες οι μορφές ζωής σ' ολόκληρη την Πελοπόννησο!!!
 • Η ενέργεια που εκπέμπει ο Ήλιος σ' ένα δευτερόλεπτο θα κάλυπτε όλες τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης για 13.000.000 χρόνια!!!
 • Εάν ολόκληρη η Γη αποτελούνταν από πάγο, η  θερμότητα του Ήλιου θα την εξαέρωνε σε λιγότερο από 15.000 χρόνια!!!
 • Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει ο Ήλιος μετατρέπει 4,5 εκατομμύρια τόνους της μάζας του σε ενέργεια.
 • Εάν υπολογίζαμε με το φθηνότερο τιμολόγιο της Δ.Ε.Η., η ενέργεια που φτάνει από τον Ήλιο στην έκταση ενός στρέμματος πάνω στη Γη θα άξιζε 3.000 ευρώ την ημέρα.
 • Με το ίδιο τιμολόγιο της Δ.Ε.Η., η ενέργεια που εκπέμπει ο Ήλιος στο Διάστημα σε ένα δευτερόλεπτο θα είχε αξία ίση με τον προϋπολογισμό της Ελλάδας για 10.000 τρισεκατομμύρια χρόνια!!!
 • Κάθε τετραγωνικό εκατοστό της επιφάνειας του Ήλιου λάμπει με την ένταση 48.000 κεριών!!!
 • Από τη στιγμή που δημιουργείται στον πυρήνα του Ήλιου μια ακτίνα φωτός χρειάζεται 20.000 χρόνια για να φτάσει στην επιφάνειά του.
 • Εάν σμικρύναμε τον Ήλιο στο μέγεθος ενός πορτοκαλιού η Γη θα βρισκόταν σε απόσταση 15 m με το ίδιο μέγεθος που έχει ένας σπόρος από σουσάμι, ενώ ο Εγγύτατος του Κενταύρου, το πλησιέστερο άστρο του ηλιακού μας συστήματος, θα βρισκόταν σε απόσταση 4.000 km!!!
 

 • Τις τελευταίες μερικές εκατοντάδες χρόνια η διάμετρος του Ήλιου μικραίνει 1,5 m περίπου την ώρα, πράγμα που σημαίνει ότι η διάμετρός του είναι σήμερα μικρότερη  κατά 1.300 km περίπου απ' ό,τι ήταν την εποχή της πτήσης του πρώτου αεροπλάνου των αδελφών Ράιτ το Δεκέμβριο του 1903!!!
 • Εάν μπορούσαμε να συμπιέσουμε τον Ήλιο σε μια σφαίρα 6 km θα τον είχαμε μετατρέψει σε μαύρη τρύπα!!!
 • Εάν ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα είχε το μέγεθος ενός καρυδιού, τότε ο Γαλαξίας μας θα είχε διάμετρο 160.000 km!!!
 

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Τι σημαίνει η λέξη “ψήφος” και οι φράσεις:“τον μαύρισαν”, “θα το ρίξω δαγκωτό”

 

 Η λέξη ψήφος, αρχικά, προσδιόριζε τη μικρή λεία πέτρα (απ εδώ και το ψηφιδωτό) την οποία χρησιμοποιούσαν για την καταμέτρηση εκλογικών προτιμήσεων Τα πρώτα ψηφοδέλτια χρησιμοποιήθηκαν στις Δημοτικές εκλογές του 1914. Μέχρι τότε σε κάθε εκλογικό τμήμα υπήρχαν τόσες κάλπες όσοι υποψήφιοι. Η κάθε κάλπη χωριζόταν εσωτερικά σε δύο μέρη που αντιστοιχούσαν, εξωτερικά, σε δύο χρώματα, το άσπρο (θετική ψήφος) και το μαύρο (αρνητική ψήφος). Απ εδώ και η φράση “τον μαύρισαν” 

Ο ψηφοφόρος έπρεπε να περάσει από όλες τις κάλπες και να πάρει από τον υπάλληλο που στεκόταν μπροστά από κάθε κάλπη το σφαιρίδιο. Ο κάθε υπάλληλος φώναζε δυνατά το όνομα του υποψήφιου. Ο ψηφοφόρος έριχνε σε όλες τις κάλπες την ψήφο στο μαύρο τμήμα της κάλπης, ενώ , μόνο, σε μία έριχνε το σφαιρίδιο στο λευκό. Για να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό και να αποφύγουν λαθροχειρίες η θετική ψήφος ήταν, συνήθως, δαγκωμένη, για να αναγνωρίζεται στην καταμέτρηση.

 Η διαδικασία της ψήφου (στη δεκαετία 1880)

 Σε κάθε εκλογικό τμήμα υπήρχαν τόσες κάλπες όσοι υποψήφιοι στην περιφέρεια. Η κάθε κάλπη ήταν φτιαγμένη από λευκοσίδηρο, χωριζόταν εσωτερικά σε δύο μέρη που αντιστοιχούσαν, εξωτερικά, σε δύο χρώματα, μαύρο και άσπρο. Το δεξιό μέρος και στην εμπρόσθια πλευρά του είχε τη λέξη “ΝΑΙ” με κεφαλαία και ήταν άσπρο. Το δεξιό μέρος είχε τη λέξη “ΟΧΙ” επίσης με κεφαλαία και ήταν μαύρο. Στο πάνω μέρος της κάλπης ήταν τοποθετημένος σωλήνας σε γωνία 25 μοιρών, που είχε μάκρος 27 και διάμετρο 12 εκατοστά. Ο ψηφοφόρος έπρεπε να περάσει από όλες τις κάλπες και να πάρει από τον υπάλληλο που στεκόταν μπροστά από την κάθε μία τη μικρή μολυβένια μπάλα, το σφαιρίδιο. Ο υπάλληλος που στεκόταν μπροστά στη κάλπη έπρεπε να φωνάζει ποιανού υποψήφιου ήταν η κάλπη. Μόλις ο ψηφοφόρος έπαιρνε τη μολυβένια μπάλα το σήκωνε το χέρι κρατώντας τη ανάμεσα στο μεγάλο δάχτυλο και το δείχτη για να δείξει ότι κρατούσε μόνο μία και κατόπιν έβαζε το χέρι του μέσα στο σωλήνα και το έριχνε στο χώρισμα που αντιστοιχούσε στο “Ναι ‘η το “Όχι” 

πηγή:  http://www.24grammata.com/?p=4668

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Συμπεράσματα και αποτελέσματα από τη διαδικτυακή δημοσκόπηση για το σχολικό εκφοβισμό (bullying)

• Το bullying στα σχολεία μας υπάρχει και σε λεκτική και σε σωματική βία
 • Η λεκτική βία είναι πιο διαδεδομένη από τη σωματική 
• 3 στα 4 παιδιά έχουν δεχτεί κοροϊδία ή άσχημο πείραγμα 
• Καθώς μεγαλώνουν το ποσοστό της λεκτικής βίας αυξάνεται 
• Περίπου 4 στα 10 παιδιά έχουν αποκλειστεί ή αγνοηθεί από τους συμμαθητές –τριες τους 
• Το ποσοστό τους μειώνεται καθώς μεγαλώνουν 
• 1 στους 3 έχει αντιμετωπίσει σωματική βία 
• Τα ποσοστά παραμένουν τα ίδια σε Δημοτικό και Γυμνάσιο 
• Οι μισοί πιστεύουν ότι έχουν λίγο ή πολύ συκοφαντηθεί 
• Σταδιακά τα ποσοστά στον τομέα αυτόν αυξάνονται 
• Σε 1 στα 4 παιδιά έχουν πάρει χρήματα ή καταστρέψει πράγματά του 
• Προοδευτικά από την Ε΄ Δημοτικού στη Γ΄ Γυμνασίου το ποσοστό μειώνεται 
• «Μόνο» 2 στα 10 παιδιά έχουν απειληθεί ή αναγκαστεί να κάνουν πράγματα που δεν ήθελαν να κάνουν 
• 1 στα 4 παιδιά έχει κοροϊδευτεί για τον τρόπο που μιλάει τα ελληνικά ή για ή για τη χώρα καταγωγής του 
• Στο Γυμνάσιο τα ποσοστά αυτά μειώνονται 
• Τα παιδιά που ενοχλούν πηγαίνουν συνήθως στο ίδιο τμήμα με το «θύμα» 
• Οι καπετάν-φασαρίες είναι τα αγόρια «σόλο» ή «χορωδία» 
• Ο χώρος που συμβαίνουν οι περισσότερες παρενοχλήσεις είναι η αυλή του σχολείου 
• Οι μαθητές - μαθήτριες που παρενοχλούνται κυρίως απευθύνονται στους δασκάλους τους ή το αγνοούσαν 
• 1 στους 3 πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικοί πάντα προσπαθούν να σταματήσουν τέτοιου είδους περιστατικά 
• Στο Γυμνάσιο περίπου 1 στους 3 μαθητές πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν προσπαθούν να σταματήσουν τέτοια περιστατικά ποτέ 

ΚΛΙΚ ΕΔΩ για να δεις τη φόρμα των ερωτήσεων

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Διαδραστικός χάρτης για τον έναστρο ουρανό


Αυτός ο διαδραστικός χάρτης για το νυχτερινό ουρανό είναι τόσο εύκολος στη χρήση, που δε χρειάζεται καμία εξήγηση. 
Για να ξεκινήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί έναρξης και προσθέστε την περιοχή σας. Από προεπιλογή, τα περιγράμματα και τα ονόματα αστερισμό θα εμφανίσουν τη σημερινή ημερομηνία. 
Μερικές λεπτομέρειες εμφανίζονται όταν αιωρείται το ποντίκι σας πάνω από τις ετικέτες, αλλού απαιτείται ένα κλικ του ποντικιού. 
Πρόσθετες επιλογές, όπως η εμφάνιση της Λατινικής ονόματα αστερισμό, ή νάνοι πλανήτες, είναι διαθέσιμα στην ολοκληρωμένη έκδοση στο www.astroviewer.com.