Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Εκτυπώσιμες ετικέτες για σχολικά τετράδια ή βιβλία

Κάνε κλικ στις ετικέτες που θέλεις, εκτύπωσέ τες και κόλλησέ τες στο τετράδιο ή βιβλίο που θέλεις.


Τα βιβλία της ΣΤ΄τάξης σε ψηφιακή μορφή

Κάνε κλικ στο βιβλίο που σ' ενδιαφέρει, για να δεις το περιεχόμενό του.

- Αγγλικά (ΣΤ Δημοτικού) - Αισθητική Αγωγή - Μουσική (ΣΤ Δημοτικού)
- Αισθητική Αγωγή: Εικαστικά (Ε και ΣΤ Δημοτικού) - Αισθητική Αγωγή: Θεατρική Αγωγή (Ε και ΣΤ Δημοτικού)
- Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (ΣΤ Δημοτικού) - Γαλλικά (ΣΤ Δημοτικού)
- Γερμανικά (ΣΤ Δημοτικού) - Γεωγραφία (ΣΤ Δημοτικού)
- Γλώσσα (ΣΤ Δημοτικού) - Θρησκευτικά (ΣΤ Δημοτικού)
- Ιστορία (ΣΤ Δημοτικού) - Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (ΣΤ Δημοτικού)
- Μαθηματικά (ΣΤ Δημοτικού) - Φυσικά (ΣΤ Δημοτικού)
- Φυσική Αγωγή (Ε και ΣΤ Δημοτικού)  

Τα βιβλία της Ε΄τάξης σε ψηφιακή μορφή

Κάνε κλικ στο βιβλίο που σ' ενδιαφέρει, για να δεις το περιεχόμενό του.


-Αγγλικά (Ε Δημοτικού)-Αισθητική Αγωγή: Εικαστικά (Ε και ΣΤ Δημοτικού)
-Αισθητική Αγωγή: Θεατρική Αγωγή (Ε και ΣΤ Δημοτικού)-Αισθητική Αγωγή: Μουσική (Ε Δημοτικού)
-Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Ε Δημοτικού)-Γαλλικά (Ε Δημοτικού)
-Γερμανικά (Ε Δημοτικού)-Γεωγραφία (Ε Δημοτικού)
-Γλώσσα (Ε Δημοτικού)-Θρησκευτικά (Ε Δημοτικού)
-Ιστορία (Ε Δημοτικού)-Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Ε Δημοτικού)
-Μαθηματικά (Ε Δημοτικού)-Φυσικά (Ε Δημοτικού)
-Φυσική Αγωγή (Ε και ΣΤ Δημοτικού)


Τα βιβλία της Δ΄τάξης σε ψηφιακή μορφή

Κάνε κλικ στο βιβλίο που σ' ενδιαφέρει, για να δεις το περιεχόμενό του.

-Αγγλικά (Δ Δημοτικού)-Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Δ Δημοτικού)
-Γλώσσα (Δ Δημοτικού)-Εικαστικά (Γ και Δ Δημοτικού)
-Θρησκευτικά (Δ Δημοτικού)-Ιστορία (Δ Δημοτικού)
-Μαθηματικά (Δ Δημοτικού)-Μελέτη Περιβάλλοντος (Δ Δημοτικού)
-Μουσική (Γ και Δ Δημοτικού)-Φυσική Αγωγή (Γ και Δ Δημοτικού)

Τα βιβλία της Γ΄ τάξης σε ψηφιακή μορφή

Κάνε κλικ στο βιβλίο που σ' ενδιαφέρει, για να δεις το περιεχόμενό του.


-Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων (Γ Δημοτικού)-Γλώσσα (Γ Δημοτικού)
-Εικαστικά (Γ και Δ Δημοτικού)-Θρησκευτικά (Γ Δημοτικού)
-Ιστορία (Γ Δημοτικού)-Μαθηματικά (Γ Δημοτικού)
-Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ Δημοτικού)-Μουσική (Γ και Δ Δημοτικού)
-Φυσική Αγωγή (Γ και Δ Δημοτικού)

Τα βιβλία της Β΄τάξης σε ψηφιακή μορφή

Τα βιβλία της Α΄τάξης σε ψηφιακή μορφή