Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Τα οικοσυστήματα και η ορολογία τους
Το περιβάλλον είναι ότι βρίσκεται γύρω μας κάθε στιγμή (και όχι μόνο το δάσος ή το βουνό ή ο βυθός της θάλασσας).Ανθρωπογενές
χαρακτηρίζουμε το περιβάλλον στο οποίο είναι έντονη η παρουσία ανθρωπινων δημιουργημάτων.
Φυσικό
περιβάλλον ονομάζουμε αυτό που δεν υπάρχει καθόλου ή δεν είναι έντονη η ανθρώπινη δραστηριότητα.
Οικολογία (οίκος = σπίτι + λόγος) είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς στο χώρο που ζουν και αναπτύσσονται.Βιοτικά στοιχεία
μιας περιοχής είναι το είδος και το πλήθος των ζωντανών οργανισμών της.
Αβιοτικά στοιχεία
μιας περιοχής είναι παράγοντες όπως η ηλιοφάνεια, οι βροχοπτώσεις, η σύσταση του εδάφους, οι άνεμοι, η θερμοκρασία.
Οικοσύστημα
είναι το σύνολο των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων μιας περιοχής που συνεχώς αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το ένα το άλλο.Οικοσύστημα μπορεί να είναι μια έρημος, ένα λιβάδι, ένα δάσος ή ένα ποτάμι, αλλά και μια πόλη ή ακόμη και το διαμέρισμα που μένεις!!!
Για κάποιον που μελετά τη φύση, ένα οικοσύστημα μπορεί να είναι μικρό όσο η φωλιά ενός πουλιού ,η τόσο μεγάλο όσο ολόκληρος ο πλανήτης!!!
Πληθυσμός
είναι οι οργανισμοί ενός οικοσυστήματος, που ανήκουν στο ίδιο είδος.
Βιοκοινότητα
είναι το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών που ζουν σε ένα οικοσύστημα.
Βιότοπος
είναι η περιοχή που ζει ένας πληθυσμός ή μια βιοκοινότητα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου