Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Πώς λύνουμε αριθμητικές παραστάσεις


Συμβουλές του θείου Αλβέρτου

Είναι πανεύκολο να λύνεις αριθμητικές παραστάσεις, παρά να αποδεικνύεις τη θεωρία της σχετικότητας.


Λοιπόν προσέξτε:Μια σειρά αριθμών που συνδέονται με πράξεις, ονομάζεται αριθμητική παράσταση

π.χ. 7+3*6-5*3+(20/5)-5

Για να τη λύσουμε ακολουθούμε ορισμένους κανόνες:
  1. Πάντα ξεκινάμε από αριστερά προς τα δεξιά, δηλαδή από την αρχή προς το τέλος.
  2. Πρώτα λύνουμε τις πράξεις των παρενθέσεων, αν αυτές υπάρχουν.
  3. Ξεκινάμε από τις πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης.
  4. Τέλος ακολουθούν οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης.
Ας βρούμε το αποτέλεσμα του παραδείγματός μας:

7+3*6-5*3+(20/5)-5= Κάνουμε πρώτα την πράξη στην παρένθεση
7+3*6-5*3+ 4 -5=
Μετά λύνουμε πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις
7+ 18- 15 + 4 -5= Τέ
λος σειρά έχουν οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις
25 -15 + 4 -5=
10 + 4 -5=
14 -5=
9

Να και μερικές ακόμη που μπορείτε να τις λύσετε για εξάσκηση:
Καλή επιτυχία!!!78+12/4-4=
7*3+12/4-24=
(45-22)-(98-77)+7*8=
9+3*7-(34-27)*4=
(88+5)+15*(30-1)=

ΚΛΙΚ ΕΔΩ Λύσε τις αριθμητικές παραστάσεις


1 σχόλιο: