Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Ο μαγνήτης

Μαγνήτες ονομάζονται τα σώματα, τα οποία έχουν την ιδιότητα να έλκουν αντικείμενα που περιέχουν σιδηρομαγνητικά υλικά, όταν βρεθούν σε κάποια ικανή απόσταση μεταξύ τους ή από επαφή.
Σιδηρομαγνητικά υλικά είναι ο σίδηρος, το νικέλιο, το κοβάλτιο και τα κράματά τους (πχ ατσάλι).


Οι μαγνήτες διακρίνονται σε φυσικούς και τεχνητούς.

Οι φυσικοί μαγνήτες κατασκευάζονται από μαγνητίτη.
Οι τεχνητοί μαγνήτες κατασκευάζονται από σιδηρομαγνητικά υλικά και οι συνηθέστερες μορφές τους είναι:
  • Μαγνητική βελόνα

  • Πεταλλοειδής μαγνήτης

  • Ραβδόμορφος μαγνήτης
Η μαγνητική δύναμη ασκείται από ένα μαγνήτη σε αντικείμενα από σιδηρομαγνητικά υλικά.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μαγνητικής δύναμης είναι:

  • Δύναμη , που δρα από απόσταση ή από επαφή.
  • Εξαρτάται από την απόσταση του μαγνήτη από το αντικείμενο. Όσο πιο κοντά βρίσκονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η μαγνητική δύναμη.
  • Εξαρτάται από το είδος του μαγνήτη, γιατί όλοι οι μαγνήτες δεν είναι το ίδιο ισχυροί.
Ένα αντικείμενο που είναι κατασκευασμένο από σιδηρομαγνητικό υλικό, μπορεί να μαγνητιστεί με τρεις τρόπους:
  • Με επαφή
  • Με τριβή
  • Με επαγωγή

Ο μαγνήτης έχει μεγαλύτερη έλξη στα άκρα του. Τα άκρα ονομάζονται πόλοι του μαγνήτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου