Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Η παντεχνία του ανθρώπου

Του κόσμου από τα θάματα 
δεν είναι τίποτ' άλλο 
που να 'ναι σαν τον άνθρωπο 
περήφανο, μεγάλο."

 "Σε φουσκωμένα κύματα, 
σε θάλασσα αφρισμένη, αυτός 
ξέρει και μπαίνει 
- και φύσαγε, νοτιά!" 

 "Και τη θεά την υπέρτατη,
 τη γη τη φαρδιοπλάτα,
 που ακούραστα τα χαίρεται
 τ' αθάνατά της νιάτα..."

 "...ζεύει στ' αλέτρι τ' άλογα
 και την περικυκλώνει, 
βαθιά την πληγώνει 
και την καταπονά.." 

 "Πιάνει πουλιά γοργόφτερα 
βουνίσια αγρίμια πιάνει,
 τα ψάρια από τη θάλασσα
 αυτός με δίχτυα πιάνει..."

 "...αυτός τον ταύρο, τ' άλογο
 ξέρει να μεταπείσει, 
τη λευτεριά ν' αφήσει 
και στο ζυγό να μπει..." 

"...αυτός και γλώσσαν έμαθε
 και σπίτια να σκεπάζει 
και νόμους εστερέωσε 
και φρόνημα σπουδάζει..." 

 "Με χίλιους τρόπους έρχεται
 και χίλιους τρόπους ξέρει 
και μόνο δεν θα φέρει 
θανάτου αποφυγή!" 

Σοφοκλής 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου